Bygg- och rivningskaoset i Trångsund | Huddinge

Vi fick rätt! Domen har vunnit laga kraft

MÖDs [Mark och miljööverdomstolens] beslut den 27 april 2018

– Följande skickades till kommunens beslutfattare 1 maj 2018 –

Mark- och miljödomstolens beslut angånde Hjärtervägen 9 (Valthornet 3) i Trångsund har vunnit laga kraft [MÖD gav inte ens prövningstillstånd för kommunens galna bygglov]. Det är ett kraftfullt besked som signalerar att det måste ske omfattande förändringar i kommunens defekta organisation. Vi kräver att samtliga medlemmar i byggnadsnämnden som enhälligt, över våra huvuden, beslutade att godkänna detta totalt lagstridiga bygglov, byts ut.

Och vi kommer inte längre att kommunicera via byggnadsnämndens ordförande – Christian Ottosson – inte en rad, inte ett ord. Han är en okunnig despot vars härskarstil inte fungerar på oss. Hans attityd har helt uppenbart drabbat fler än oss. Vår hemsida stortorp.se är välbesökt och många har hört av sig och bekräftat vår uppfattning. Både villaägare som medarbetare i runt om i kommunen.

Vi vill föra det här haveriet mot en lösning med en person som är uppgiften vuxen. Vi kräver inte någon som är ense med allt vad vi vill, säger ja till allt vi efterfrågar, eller direkt kan ge oss svaren på våra frågor. Men det måste vara någon som är beredd att lyssna både på oss och vad experter säger. Men framför allt, en person som följer lagar och regler och begriper sig på innebörden detaljplaner och domstolsbeslut – det gör inte Christian Ottosson. För oss är det fullständigt obegripligt att det inte ställs några som helst krav på en person som ska ansvara för långsiktiga och viktiga beslut kring samhällsbyggande som påverkar oss alla i kommunen.

Ottosson och hans partivänners nya, provokativa valslogan – framåt – tolkar vi som en direkt krigshandling. Vi accepterar inte ett framåt som går rakt emot våra rättigheter. Vår gränslinje för vad er enfald har kostat oss både ekonomiskt och känslomässigt är sedan länge passerad och det är fullkomligt omöjligt att komma vidare med en person som vi har noll förtroende för.

Vi vill komma framåt med någon som tar oss på allvar och dessutom är direkt och högst ansvarig för beslut om viktiga samhällsbyggnadsfrågor i kommunen. Någon som kan påverka byggnadsnämndens och bygglovsavdelningens, som det visat sig, fullkomligt galna härjningar. En person som förhoppningsvis också är intresserad av ett samarbete med oss här i Stortorp och Trångsund. Kanske kan vi tillsammans göra vår del av kommunen om möjligt ännu bättre att bo och verka i.

Ge oss konstruktiva uppslag som kan leda oss alla ur den här beklagliga situationen som ni åsamkat oss – det är dags att du själv och alla andra i kommunledningen drar upp era huvuden ur sanden. Det här är inget som kommer att blåsa över bara för att du själv struntar i att informera oss om din egen roll i det här bedrövliga bygg- och rivningskaoset.

Därför är det dags att ni samlar ihop er och utser den hos er som har tillräcklig ryggrad för att kunna säga förlåt och genomföra följande:

– Boka ett möte med oss i Östra Gymnasiet – nu när domen har vunnit laga kraft är vi beredda – vi har många frågor som kräver svar. Återkom med ett datum i slutet maj, 2018 är kanske bäst att tillägga.

– Hjärtervägen 9 är inte längre en byggarbetsplats utan en helt vanlig villatomt där det bedrivs olaglig sopptippsverksamhet med miljöfarligt avfall som inkluderar både gift och asbest. Fastigheten måste akut städas av ett auktoriserat saneringsföretag som inte är ökänt hos varken Arbetsmiljöverket eller gränspolisen. Ingen av oss grannar tänker genomleva ännu en hemsk sommar med banditer som får härja fritt i vår närhet. Vi förutsätter att fastigheten är sanerad och återställd innan midsommar.

Och slutligen. Det är dags att ni alla begriper att vi har både muskler och förstånd att driva den här frågan så långt det behövs – vi har bevisligen rätten på vår sida.


Bygglovet på Hjärtervägen blev fullständigt sågat

Mark och miljödomstolens beslut den 23 februari 2018

– Följande skickades till kommunens beslutfattare 24 februari 2018 –

Mark och miljödomstolen avslog mark- och bygglovet på Hjärtervägen 9 (Valthornet 3) i Trångsund. Surt för ett fåtal – befriande för alla oss andra. Vi är förstås otroligt glada och lättade över beslutet. Förhoppningsvis är det här första steget att stoppa den oroväckande utveckling kring det bygg- och riviningskaos som vi alla bevittnat. Som vi ser det så kommer det att krävas drastiska förändringar.

Ordförande i Huddinge byggnadsnämnd har med arrogant ton uttalat följande till både oss och i media:

– Om man inte har full koll på sin detaljplan kan man också bli överraskad över det som kommer att byggas.

Nu har det alltså visat sig att vi hela tiden har haft ”koll” men inte ordförande – oerhört pinsamt!

Ordförande har också med kraft utryckt att en enig byggnadsnämnd står bakom bygglovet. Han säger med andra ord att det är lika illa ställt med kompetensen i hela nämnden som med hans egen. Det verkar som han faktiskt har helt rätt den här gången. Påföljden måste bli att alla bör bytas ut!

Mark och miljödomstolens beslut är ingen större överraskning. De flesta av oss kan se skillnad på villor och flerfamiljshus. Vad som är möjligt att bygga här i vårt område framgår tydligt i gällande regelverk – och dessa är inte svåra att förstå.

Och hur är det med förtroendet för en bygglovschef som hamnat i händerna på lycksökare och rena banditer? Hur ska vi kunna lita på någon som envist försvarar byggprojekt som strider mot gällande planer. Kan det bara fortsätta? Är det verkligen meningen att vi enskilda kommuninvånare ska behöva opponera konstiga bygglov? Ska vi behöva bråka och stöka med våra egna tjänstemän och politiker, lägga ner massor av tid, bli arga, oroliga och använda våra egna sparpengar för att anlita jurister och advokater för att försvara oss mot dessa galna och totalt vansinniga beslut? Ni som rimligen borde stå på vår sida borde istället hitta andra förfaranden för tvivelaktiga och tveksamma bygglovsansökningar. Vi kräver ett nytt, kompetent ledarskap i Natur- och byggnadsnämnden som utgår från de regler och planer som gäller inför ett beslut om bygglov!

Förra hösten gav vi er möjligheten att komma till Östra gymnasiet för att förklara er. Då uttryckte politiska representanter att det är marknaden som styr byggandet i vår kommun. Det är rent nonsens! Det är ni politiker som ska diktera villkoren för vad som ska ske i vår kommun – det uppdraget har vi givit er – för tillfället bör tilläggas. Det är snart val och den av er som känner att det här kan bli en viktig valfråga behöver nog börja tänka på att förmedla sin ståndpunkt mer exakt än i era egna, politiskt, flummiga framtidsvisioner. Vi är många som vill veta hur ni tänker agera – här och nu. För oss är det här en otroligt viktig demokratifråga.

Som avslutning på vårt möte i skolan så lovade utsända representanter att återkomma med en plan. Sedan dess har vi inte hört någonting. Vi har vänt oss till andra instanser och bett om hjälp för att få rätsida på dessa för oss så viktiga frågor. Men det vore klädsamt, som påpekades vid vårt senaste möte, att ni själva faktiskt återkommer med en plan hur ni tänker göra för att återfå vårt förtroende – just nu är det ganska långt ner på minusskalan!

Återkom med datum och plats, det här är allvar. Den här gången är det ni som är sammankallande, bokar lokal och står för kostnaden. När vi träffas vill vi bland annat diskutera följande:

– Vad tänker ni göra för förändringar i byggnadsnämnden för att garantera att planstridiga bygglov inte godkänns? Ett tips! Börja med att ersätta ordförande.

– Vilken kompentens och vilka utbildningskrav kan krävas av en medlem i byggnadsnämnden respektive en anställd på vår bygglovsavdelning?

– Hur ska metoder utvecklas för att upptäcka och motverka att kriminella företag får verka i vårt område? Miljöbrottet med farligt avfall, asbest och annat avskräde på Hjärtervägen är fortfarande kvar – hur länge ska vi behöva oroas över vår egen och våra barns hälsa? Ni verkar hur som helst inte ha några muskler eller intresse att få bort det miljöskadliga avfallet. Varför agerar ni inte? Vi vill inte uppleva en sommar till med skit och gift!

– Vad tänker ni göra för förändringar på Natur- och bygglovsavdelningen? En avdelning som måste hitta andra vägar att hantera tvivelaktiga, tveksamma eller totalt planstridiga bygglovsansökningar än att slänga dem i knät på oss kommuninvånare. Hur kan medarbetarnas och ledningens kunskap öka så att detaljplaner inte misstolkas och medför trubbel för alla inblandade – er själva inkluderade?

– Och slutligen. Hur kan vi säkerställa att ni tar reda på hur vi som bor här vill ha det i vårt område. Man kan lugnt påstå att det inte känns något vidare med den beslutsordning som råder just nu. Diskrepansen mellan oss och er är kort och gott brutal. Det är valår och ett lämpligt tillfälle för er politiker att visa upp er i utkanten av kommunen – ni har extremt mycket att förklara för oss. Välkomna!

24 feb. 2018 skrev Ingalill Söderberg, kommunalråd Drevvikenpartiet.

Hej och grattis!

Huddinge har under tiden sedan mötet på Östra gymnasiet anlitat en konsult som granskat våra planer. Hon hade erfarenhet från mark- och miljödomstolen och i sina slutsatser var hon väldigt tydlig på att Hjärtervägen aldrig borde fått bygglov.

Vi i DP har också varit tydliga på att bygglovshandläggare måste göra besök på platsen om något är tveksamt, vilket vi såklart ansåg Hjärtervägen vara, både i omfång och placering.

Vi hoppas också att domen nu gör att det blir ändring av tolkningen av våra planer. Förtätning är ok men det måste göras med omsorg av de omkringboende!

Hälsningar
Ingalill Söderberg, kommunalråd Drevvikenpartiet.

Skickat från min iPhone


25 feb. 2018 skrev Stortorp

När man trodde att det inte kunde bli värre…

Hej och grattis! – det hade varit mer passande med ett förlåt! Vad är det för empatilöst beteende. Menar du på fullt allvar att ni haft vetskap om att det här bygglovet är helt galet och låtit oss leva i oro och vånda över att få ett flerfamiljshus stort som en mindre oljetanker uppfört precis vid våra tomtgränser. Varför har du inte agerat på den informationen? Varför har du inte gjort något? Och varför har vi inte fått veta något? Som kommunalråd är du indirekt ansvarig för det här haveriet. Att ni behövt anlita en konsult för skattepengar för att tala om det som vilken normalbegåvad 8-åring begriper – skillnaden mellan ett flerfamiljshus och en villa – är direkt pinsamt. Det är basal kunskap som varje handläggare på en bygglovsavdelning självklart måste känna till. Att du ska skicka ut dessa handläggare för att besöka tveksamma byggen må så vara, men om de lär sig läsa och förstå de planer som gäller för vårt område hade de kunnat skickat dessa ansökningar direkt i papperskorgen istället.

Ditt tafatta försök att fånga billiga politiska poäng i det här byggkaoset går helt i stöpet. Hej och grattis till nya väljare i vårt område känns otroligt avlägset. Vi vill inte höra att du bidragit till något positivt i den här frågan, för det har du inte. Vi har sagt det tidigare och vi säger det igen – vi är inte intresserade av politiska utspel från något parti. Vi vill se handling – här och nu!

Men du ska få ditt hej och grattis den dag du står här på fastigheten med grova arbetshandskar och börjar sortera asbest, metaller, plaster, blåbetong – för deponi på ställen där miljöfarligt avfall hör hemma. Och ta med ett munskydd – det här är inga roliga grejer att få ner i lungorna.

Och till sist. Vi vill naturligtvis ta del av vad er konsult kom fram till. Vi vill också veta hur valet och upphandlingen av konsulttjänsten gick till och hur uppdragsbeskrivningen såg ut. Skicka alla dokument till vår e-postadress.

Aktionsgruppen i Stortorp


27 feb. 2018 skrev Christian Ottosson, ordförande Natur- och byggnadsnämnden.

Hej Anders m fl, jag svarar gärna på frågor mailledes, även om jag samtidigt konstaterar att det råder en del missuppfattningar på exv sociala medier.

Låt mig börja med att välkomna domen från mark- och miljödomstolen för Valthornet 3. Det sätter en ny rättspraxis som vi naturligtvis anpassar oss till. Domen visar hur snabbt rättspraxis kan förändras och att anpassa oss till det är grundläggande för oss i Byggnadsnämnden.

Domen förtydligar vilka möjligheter vi har i vår myndighetsutövning, och som jag har sagt tidigare har vi självklart ingen prestige i detta. Vi kommer förstås i nämnden att behöva analysera och diskutera domen ytterligare, men redan nu vågar jag påstå att vi i Stortorp inte kommer att ge bygglov till den typen av hus framöver.

Däremot är bygglovsärendet långt ifrån trivialt eller enkelt. Jag menar att den nya domen nu ger ett nytt läge. Utifrån bygglovsavdelningens underlag fattade som bekant en enig byggnadsnämnd i början av 2017 beslutet om att ge bygglov. Även länsstyrelsen bedömde senare att vi hade fattat rätt beslut på samtliga punkter. Det visar att nämndens bedömning inte varit helt orimlig.

(Mark- och miljödomstolen ger inte heller de som överklagat rätt på alla punkter, exv har nämnden korrekt bedömt att huset endast har två våningar, men den sammantagna bedömningen är att nämnden borde ha avslagit bygglovet.)

Du Anders återkommer till frågan om kompetens. Hur kan man då bedöma om Byggnadsnämnden fattar rätt beslut?

Jag vill påstå att nämnden oftast fattar rätt beslut. Och jag har ett bra argument för det. Under 2017 överklagades nämligen totalt ett femtiotal av nämndens bygglovsbeslut till högre instans. Av dessa fick nämnden i sista instans rätt i 94 procent av fallen. Det visar att vi i nämnden ändå är ganska bra på att fatta rätt beslut.

Trots att en enig nämnd fattade beslutet, så har självklart utvecklingen i villaområdena varit föremål för diskussion. Vi i den politiska koalitionen har aldrig eftersträvat att Stortorp ska förtätas på det här sättet. Däremot finns det ingen möjlighet att hindra fastighetsägare från att använda den byggrätt som de har enligt detaljplan (jämför t ex på Bygdegårdsvägen där detaljplanen är mer tillåtande).

Utifrån våra diskussioner beställde vi också en särskild genomlysning i form av en fördjupningsrapport under vintern och som föredrogs för oss kommunalråd i koalitionen under december månad. Detta fördjupningsunderlag togs fram för att vi skulle få ytterligare vägledning för att tolka och tillämpa regelverk och lagstiftning, och den gjordes av en fristående expert inom området.

Att på detta vis skaffa sig mer kunskap i komplicerade frågor är förhoppningsvis självklart i alla branscher. Rapporten har likheter med och visade på samma bedömning som vi nu ser i den nya domen. Det är därför bra att den nya domen förtydligar hur vi t ex kan använda oss av planbeskrivningen i myndighetsutövningen.

Samtidigt har vi inte bara suttit och väntat på domen. Som ordförande för Natur- och byggnadsnämnden har jag tillsammans med övriga koalitionen vidtagit ett antal åtgärder:

– Jag har infört en ny dialog med grannar innan beslut fattas vid eventuellt nya flerbostadshus i villaområdena.
– Vi har stoppat den tidigare rivningen.
– Jag har valt att inte skriva fram ytterligare, liknande bygglovsansökningar i området, dvs inga såna ytterligare beslut har fattats trots att bygglovsansökningar inte har saknats.
– En ny rutin för att ha koll på rivningslov har införts.
– För ytterligare vägledning har vi tagit fram en särskild extern genomlysning av frågan.

I nämnden finns alla partier representerade, vi har olika bakgrund och vi bor i olika delar av kommunen. Vår uppgift är att i bygglovsärendena utöva myndighetsutövning samtidigt som vi som förtroendevalda gör en bedömning av varje enskilt fall. I ditt mail Anders låter det som att Valthornet 3 är ett trivialt ärende, men det är det inte – lika lite som de andra hundratals bygglovbeslut som vi fattar årligen.

Vi ser till att vi med hjälp av vår förvaltning får löpande kompetensutveckling i svåra frågor. Förvaltningen och nämnden följer utvecklingen av rättspraxis – domar från Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen – så noga vi kan. Detta är en viktig kompetensutveckling i sig eftersom ”gällande rätt” hela tiden kan förändras.

Ett exempel som vi har diskuterat mycket är definitionen av en våning, där nämnden behöver ha kompetensen att bedöma om det t ex är två eller fler våningar som bygglovsansökan avser. (För Valthornet 3 var detta en av punkterna i överklagandena, och där har nämnden som redan nämnts även enligt den nya domen gjort rätt bedömning när vi kommit fram till att det föreslagna huset endast har två våningar).

När det gäller kommunens möjligheter att agera gentemot olagliga företag så vill även jag att kommunerna får större möjligheter att göra detta. Oseriösa och/eller kriminella företagare ska inte ha någon plats i Huddinge kommun. Det är också därför som jag har välkomnat de extra ögon som invånare kan utgöra, för att upptäcka saker som inte går rätt till.

Gällande rivningslov har vi som redan nämnts sett över rutinerna. Men vi behöver också ha större lagliga befogenheter att ingripa mot misstänkta brott. Jag noterade t ex senast nu i dagarna att Bolagsverket nu får i uppdrag att försöka öka kontrollerna redan vid registrering av olika företagsuppgifter, det kan vara ett sätt.

Avslutningsvis bjuder jag självklart gärna in till ett samtal för att prata vidare om dessa frågor.

Hälsningar

Christian Ottosson (C)
Kommunalråd med ansvar för miljö och brottsförebyggande i Huddinge kommun

Ordf Natur- och byggnadsnämnden
Ordf Huddinge brottsförebyggande råd
Ordf Miljöberedningen


28 feb. 2018 skrev Stortorp.

Christian, du slutar aldrig att förvåna – men mest förvånande är att du har ditt uppdrag kvar.

Att du inte sätter prestige i det här är som en fnysning till oss som kämpar för upprättelse. Du har behandlat oss uselt i ett helt år och du fortsätter att behandla oss uselt trots att även du borde förstå att vi haft rätt hela tiden. Varför kan du inte säga förlåt istället och gå vidare. Att försöka försvara dina misstag för oss – det känns bara löjligt.

Du skriver ”hur snabbt rättspraxis kan förändras – att det är en ny rättspraxis som vi får anpassa oss till” Vad menar du? Vår detaljplan upprättades 1968 och den har alla som bor här fått anpassa sig till, på gott och ont kan jag säga. Men den är välskriven! Bara för att ni hittar på ett eget sätt att, hör och häpna, ”tolka” detaljplaner betyder inte det att något förändrats eller är nytt. Det betyder bara att er okunninghet och ert slarv fått oerhörda konsekvenser för enskilda villaägare. Och bara för att Länsstyrelsen höll med er tidigare bevisar ju enbart att det finns fler myndighetspersoner som inte duger. Vi ska ta tag i dom också – var så säker.

Tyvärr är det uppenbart att du inte ens har bemödat dig att läsa domstolsbeslutet innan du skrev ditt svar.

Du påstår att att Mark- och miljödomstolen inte gett oss rätt på alla punkter. Det är inte så det går till. De har gett oss rätt på den första och enda punkt som de behövde ta ställning till. Du cementerar bara din okunskap genom att påstå något annat. När domstolen hittar fel så bryr den sig varken om eller fattar några beslut i de följande punkterna. Dessa tillför i sak ingenting för domstolens beslut. Så ditt svammel om våningar är helt ovidkommande, domstolen berörde aldrig den frågan eller någon av de andra punkterna i vår överklagan för den delen. Det framgår tydligt av domen.

Inga fler försvarstal – läs domstolsbeslutet istället – det känns generande för mig att behöva svara på falska påståenden.

Att skaffa sig kunskap i komplicerade frågor genom en expert är säkert bra – men att ta in en konsult som upplyser om självklarheter och detta efter det att ni satt oss i den här situationen ger vibrationer av en organisation i kris. Att det ska behövas en expert som upplyser om att man måste använda alla delar i detaljplanen känns lika skrämmande. Att ni tvärtemot vad du säger, tycker att bygget på Hjärtevägen är ett trivialt ärende, är ganska uppenbart. Ni har inte bedömt åtgärden som en avvikelse från planen och därför inte tyckt att vi grannar behövde underrättas – jag får inte ihop den ekvationen på annat sätt än att ni har en dold agenda.

För oss är det här en otroligt viktig demokratifråga. Det finns många i vår kommun som varken har orken, kunskapen, modet eller ekonomin att bemöta ett liknande kaos. Det finns säkert många som sitter hemma och mår riktigt dåligt. Inga grannar som bara vill värna sin boendemiljö ska behöva bemötas av en läskig arrogans och översittarattityd från er sida – utan att ni har torrt på fötterna. Jag får rysningar av att tänka på vad som hade hänt på Valthornet 3 och andra fastigheter här i Stortorp om vi inte hade agerat. Hemska tanke, finns det kanske platser i vår kommun där bygglov har beviljats och fastigheter bebyggts på ett sätt som inte borde ha varit tillåtet?

Din åtgärdslista känns självklar och borde sjösatts långt innan det här haveriet började och skapade den här otroligt dåliga stämningen mellan er och oss.

Och till sist: ”Våra extra ögon” informerade dig om de banditer som härjar på Hjärtervägen redan i våras. Ett miljöbrott, trots att du påstår motsatsen, med asbest, plaster, metaller och blåbetong, som ligger utspritt över hela fastigheten. Gränspoliser och Arbetsmiljöverket i våra trädgårdar. Varför säger du att du välkomnar att vi berättar det här för dig när du bevisligen inte vill eller kan göra något. Din roll i Huddinges brottsförebyggande råd, till trots, och som du alltid framhäver.

Kanske behövs det någon annan som kan ta över den här skamliga stafettpinnen och lösa våra problem – ingen skulle bli gladare än vi om den här historien kunde få ett slut.

Och tack för informtionen angående konsulten. Efter att snabbt läst igenom hennes gedigna rapport så så har äntligen er dolda agenda kommit ut i ljuset. Ett tips inför de kommande månaderna – innan den 9 september är därför att mejsla fram ett svar på frågan hur du och alla andra i byggnadsnämnden partipolitiskt ser på utvecklingen av vår del av kommunen. För den frågan kommer att bli en het potatis inför valet.

Rapporten finns att tanka ner genom att klicka på knappen här nedan.

Tills vi ses:
– Vad är nästa steg att få till en sanering på Valthornet 3 på Hjärtervägen 9?
– Vi behöver ett datum till vårt möte i Östra gymnasiet.

Aktionsgruppen i Stortorp


En dold agenda | Allt i en zip-fil

Ladda ner den externa konsultens råd till kommunen i zip-filen eller…
varje dokument för sig:

– Konsultens faktura
– Rapporten
– Anbudet
– Offertförfrågan
– Avtalet


13 mars 2018 skrev Christian Ottosson, ordförande Natur- och byggnadsnämnden.

Hej igen Anders, kontakta mig gärna enskilt med några datumförslag så ska vi säkert kunna ordna ett samtal och möte om vad framtiden har att ge på detta område och hur kommunen jobbar etc.

Hälsningar

Christian Ottosson (C)
Kommunalråd med ansvar för miljö och brottsförebyggande i Huddinge kommun

Ordf Natur- och byggnadsnämnden
Ordf Huddinge brottsförebyggande råd
Ordf Miljöberedningen


22 mars 2018 skrev Stortorp.

Ja du Christian…

…några som verkligen borde skrapa rent i sina kalendrar för att träffa oss är dina tidigare ”helt eniga” kollegor som nu vill lämna dig i sticket och önskar att de aldrig funnits med i den här e-posttråden.

Om ni tillsammans tänker berätta om de förbättringar och förändringar som vi efterfrågar är vi såklart mycket intresserade av att höra vad ni har att komma med.

Vi vill inte veta vad du själv tycker eller hur du själv arbetar. Det har vi redan bittert fått erfara – och det är inte något vi gillar eller som på något sätt stämmer överens med vår framtid. Dina, som vi säger här, ”Ottossonhus” hoppas vi förblir dina högst privata luftslott och som vi aldrig, någonsin behöver höra talas om igen.

Och jag säger det igen – det här en oerhört viktig demokratifråga för oss. Den berör både dig, dina tjänstemän och alla andra beslutsfattare i vår kommun. Ingen av oss grannar ska behöva genomlida något liknande på grund av er bristande kunskap.

Christian, låt oss ta vårt möte när domen vunnit laga kraft. Och till er andra borta i kommunhuset – en god idé är att ni själva kommer hit och lyssnar av hur vi vill ha det. Vem vet? Ni kanske har något klokt att tillägga i den här frågan som kan vara viktigt för oss att veta.

Vårt förslag är att vi träffas i Östra gymnasiet när tiden är inne. Närmare detaljer kan vi ta enskilt med dig Christian.

Aktionsgruppen i Stortorp

Vad får man bygga på en villatomt?Hjälp och goda rådPress | TV | InfoFotoalbum

De är inte bara vi som misstänker korruption på kommunens bygglovsavdelning och byggnadsnämnd.
Läs mer i Huddinge Direkt eller ladda ner KPMGs konsultrapport under fliken Information uppe i menyraden.

Korruption i Huddinge

Prenumerera!

Om du vill veta vad som händer.