Viktig information till alla villaägare!

Våra kommunalpolitiker har en dold agenda!

– Stortorp | Trångsund | 14 april 2017 –

Byggnadsnämnden i Huddinge kommun har beviljat ett bygglov på Hjärtervägen 9 i Stortorp. Ett bygglov för en flerfamiljskoloss i barackstil med tio lägenheter med en byggnadsyta på över 600 kvm. Tio kök, tio badrum och tio ytterdörrar – ja, du läste rätt! flerfamiljsfastigheten är dessutom placerad i en slänt på tomten, 4,5 meter från närmaste granne som därmed kommer att få en vägg som sträcker sig nästan 15 meter upp i luften från den egna uteplatsen. Och tomten kommer troligtvis även att styckas för att ge plats för ytterligare byggnader. Vad vi känner till så har ingen från byggnadsnämnden bemödat sig att besöka fastigheten. Då skulle även den mest empatilösa person snabbt förstå att det här blir inte bra – det här är ingen bra idé. Både flerfamiljsfastigheten, placeringen och alla praktiska funktioner som exempelvis uppfarter, sophantering och parkeringsplatser är en ren katastrof både när det gäller arkitektur och hederligt byggvett.

Nästa gång kan du drabbas!

Hur kan detta ske? Man vet inte om man ska skratta eller gråta. Ett är dock säkert, som enskild villaägare står man helt maktlös mot kommunens egna tolkningar och rent av åsidosättande av den plan som gäller för oss fastighetesägare i Stortorp. Den plan som vi alla fått förhålla oss till och alltid varit en garanti för att vårt område idag är bland de mest populära i söderförort. Säkert har du som alla vi andra här räknat med att du köpt eller byggt ditt hus i ett område av villakaraktär. Nu kan du istället, när din granne väljer att flytta, drabbas av ett ”barackbygge” några meter från ditt eget hem.

Byggnadsnämnden tycker inte att flerfamiljsfastigheten på något sätt avviker från områdets karaktär. Och att det inte var nödvändigt att ge berörda grannar en chans till egna synpunkter på byggnationen. Istället har självklara frågor till kommunen från boende bemötts med både respektlöshet och arrogans.

Vems ärenden går våra politiker?

Vems ärenden går våra politiker och tjänstemän? Vems intressen företräder de? Kan det vara så illa, hemska tanke, att någon drar egen personlig vinning av det här? Hur kan ett litet, och som det visat sig helt oseriöst byggföretag, som inte har något som helst intresse av att bevara vårt områdes karaktär ges företräde för kortsiktiga vinster för att så snabbt som möjligt ”casha-in” och dra vidare. Och lämna kvar ett resultat som för alltid kommer att påverka boendet negativt för samtliga grannar, sänka fastigheters värde och i värsta fall göra vissa av dem omöjliga att sälja.

Våra politikers totalmisslyckade bostadspolitik är välkänd. Alla vet att det behövs fler bostäder men det får absolut inte belasta den enskilda villaägaren på det här brutala sättet – det är inte okej. Det är snart bara ett år kvar till nästa val. I vårt distrikt röstar de flesta borgerligt. Med tanke på deras vingliga popularitet på riksplanet så borde det här också vara en väckarklocka som larmar om att det faktiskt är vi som bor här i Stortorp som röstar och väljer. Att det är vi som vill forma den miljö vi valt att leva och bo i. Självklart gäller det samma för alla de andra partier och politiker som känner sig ansvariga för det här ogenomtänkta bygglovet.

Ett rivningsarbete bortom all kontroll.

I sommar har vi grannar dessutom bevittnat och genomlidit ett fullständigt vansinnigt rivningsarbete av den befintliga byggnaden på omnämnda fastighet. Bygglovsavdelningen på vår kommun beviljade ett bedrägligt rivningslov till ”byggföretaget”. Det angavs att man gjort inventering av farligt material – vilket man såklart inte gjort. Man försäkrade sig inte om att ”byggföretaget” var kompetent att genomföra arbetet eller att de anlitat någon med den professionella sakkunskap som anges i PBL. Och man startade rivningen utan att det fanns någon kontrollansvarig.

Huset ”bankades” ner med en grävmaskin och alla massor spreds ut över i totalt sett hela fastigheten. Damm och partiklar spreds över nejden. Man struntade fullständigt i rivningslovets krav på källsortering, omhändertagande av farligt material och hänsyn till kringboende. Kommundirektörens ord om ”hållbara Huddinge” känns som ett hån mot oss i Stortorp och så fjärran som något kan bli.

Efter att vi reagerat på rivningsarbetet har:

1. Miljötillsyn på vår kommun ställt ut flera förelägganden som ”byggföretaget” fullständigt ignorerat.

2. Arbetsmiljöverket har gjort oanmälda besök och sett ”arbetarna” springa till skogs och fly.

3. Gränspolisen har gjort razzia och sökt efter personer som inte har uppehållstillstånd. Bara misstanken att ”byggföretaget” använder svart arbetskraft och utnyttjar människor i samhällets ytterkant är otroligt upprörande.

Arbetsmiljöverket har dessutom belagt den obesiktigade grävmaskinen med nyttjandeförbud och böter på 40.000:-. Den maskin som för några dagar sedan vinglade runt och dumpade avfall bara några meter från fastigheter med barnfamiljer. Vi kan inte acceptera att detta sker i vårt område eller på någon annan plats i kommunen för den delen. Vi gör allt för att få rätsida på det här. Vi vill inte ha kriminella i våra kvarter.

Vi måste ta saken i egna händer.

Det pågår en juridisk process med överklagande av själva bygglovet, som hanteras av våra advokater, så vi kan tyvärr inte berätta vad som händer och sker med det just nu. Men vi vill att du anmäler dig för vårt nyhetsbrev. Det är superviktigt att vi alla tar striden. Ring, skriv och mejla våra tjänstemän och politiker i kommunen och ställ dem mot väggen. Kräv svar och förklaringar. Det här gäller oss alla, nästa gång är det din grannfastighet som hamnar i händerna på oseriösa ”byggföretag” med kortsiktiga vinstintressen.

Våra politiker och vissa tjänstemän hos kommunen har totalt missuppfattat sitt uppdrag. Vi har valt politikerna, de och våra tjänstemän ska se till att lagar följs, de ska vara vår trygghet och garanti för att det ska vara ordning och reda i kommunen. Hur kan politiker och tjänstemän tro att vi gett dem mandat för personliga tolkningar av gällande bestämmelser? Varför utsätter de oss för byggprojekt som inte bara belastar oss utan även skapar massor av merjobb för kommunens egna, fungerande enheter och inte minst stjäl resurser från Arbetsmiljöverkets specialenhet och en redan ansträngd poliskår?

Vår förhoppning är naturligtvis att vi vinner den här striden. Att vi kan lägga det här bakom oss som en otäck mardröm. Det är inte rätt att du eller någon annan ska behöva drabbas av galna byggprojekt i ett område som vi alla förväntade oss skulle vara ett villaområde – så tänkte också de som skapade reglerna för byggande i vårt område. De regler som vi har fått förhålla oss till och som fortfarande gäller.

13 augusti 19:12 | Till alla i kommunstyrelsen, alla i byggnadsnämnden och chefen för bygglov.

I sommar har vi grannar bevittnat och genomlidit ett fullständigt vansinnigt rivningsarbete av en byggnad på fastigheten Valthornet 3, Hjärtervägen 9 i Trångsund. Bygglovsavdelningen beviljade ett bedrägligt rivningslov till ”byggföretaget” HÅ fast Invest. Det angavs att man gjort inventering av farligt material – vilket man inte gjort såklart. Man försäkrade sig inte om att ”byggföretaget” var kompetent att genomföra arbetet eller om de anlitat någon med professionell sakkunskap som anges i PBL. Och man startade rivningen utan att det fanns någon kontrollansvarig.

Huset ”bankades” ner med en grävmaskin och alla massor spreds ut över i totalt sett hela fastigheten. Damm och partiklar spreds över nejden. Man struntade fullständigt i rivningslovets krav på källsortering, omhändertagande av farligt material och hänsyn till kringboende. Kommundirektörens ord om ”hållbara Huddinge” känns som ett hån mot oss i Stortorp och så fjärran som något kan bli.

Miljötillsyn hos vår kommun har ställt ut flera förelägganden som ”byggföretaget” fullständigt ignorerat. Arbetsmiljöverket har gjort oanmälda besök och sett ”arbetarna” fly och springa till skogs. Gränspolisen har gjort razzia och sökt efter personer som inte har uppehållstillstånd. Bara misstanken att ”byggföretaget” använder svart arbetskraft och utnyttjar människor i samhällets ytterkant är otroligt upprörande.

Arbetsmiljöverket har dessutom belagt den obesiktigade grävmaskinen med nyttjandeförbud och böter på 40.000:-! Den maskin som för några dagar sedan vinglade runt och dumpade avfall bara några meter från fastigheter med barnfamiljer. Vi kan inte acceptera att detta sker i vårt område, där vi bor och lever, eller på någon annan plats i kommunen för den delen.

Vi kräver ett möte med representanter från kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och ansvarig bygglovschef – ni måste förklara varför detta kaos uppstått! Varför utsätter ni oss för det här? Det belastar inte bara oss, fysiskt som psykiskt, utan det skapar även massor av merjobb för kommunens egna, fungerande enheter och inte minst stjäl det viktiga resurser från Arbetsmiljöverkets specialenhet och en redan ansträngd poliskår.

Vi kommer att vara en hel deligation från Stortorp. Vi vill träffas en vardag efter 18:00. Om ni återkommer med plats och datum och vilka som kommer att närvara (viktigt) från er sida, så återkommer vi med hur många vi blir. Jag kan redan nu tipsa om det behövs en ganska stor lokal.

Jag vill att ni omgående bekräftar att ni mottagit detta mejl och till vilka berörda personer ni vidarebefordrat det.

Aktionsgruppen i Stortorp


15 aug. 2017 kl. 15:45 skrev Ottosson, Christian |

Hej. Tack för ert engagemang. Det verkar vara en del som inte har gått rätt till med den här rivningen, och vi känner till att det är flera myndigheter inblandade i detta. Kommunen ska förstås hantera det på ett bra sätt, i den uppkomna situationen.

Självklart ska vi kunna erbjuda er ett informationsmöte om status i frågan och var kommunen har gjort, och då tänker jag att ett antal representanter från er kan delta och även ställa frågor. I första hand är det bygglov och miljötillsyn som kan förväntas delta från kommunens sida, eftersom det är dessa avdelningar som är inblandade. Eftersom någon nyckelperson ännu är på semester någon dag till bara så vill jag återkomma med datum, eller så skickar du förslag först. Jag kan säkert själv delta också.

Vad gäller bygglovet håller jag i och för sig inte med om att det har varit bedrägligt på något sätt, men den frågan har ju diskuterats i nämnden både före och efter beslutet.

Hälsningar

Christian Ottosson (C)
Kommunalråd med ansvar för miljö och brottsförebyggande i Huddinge kommun

Ordf Natur- och byggnadsnämnden
Ordf Huddinge brottsförebyggande råd


15 aug. 2017 kl. 18:43 skrev Stortorp |

Christian, nöjet för vårt engagemang är helt på din sida. Det har förstört vår sommar och kostat både tid och pengar. Så att inledningsvis tacka för vårt engagemang, känns lite futtigt.

Det här handlar inte om att erbjuda ett informationsmöte. Det handlar om ett erbjudande från vår sida att låta er komma till tals, förklara er och berätta hur ni kommer att agera för att reda ut situationen. Att du själv ska delta är en förutsättning för att mötet ska komma till stånd. Du ger oss ett datum när du och dina kollegor till 100 procent kommer att kunna vara närvarande.

Jag vill också förtydliga att jag aldrig sagt att bygglovet är bedrägligt (gå in på vår hemsida stortorp.se och sätt dig in i ämnet). Det strider bara mot byggplan vilket nu hanteras av våra advokater. Däremot är rivningslovet bedrägligt eftersom det tekniska samrådet bara visat sig vara en pappersprodukt. Personerna som deltog hade aldrig varit på tomten, än mindre sett huset eller gjort en inventering.

Du kan väl vid tillfälle ta en sväng genom vårt område. Det kan var nyttigt för dig att se hur ett villaområde ser ut så länge det finns kvar. Titta gärna upp på Hjärtervägen 9 och den fastighet som vi just nu fokuserar på och missa inte heller Bygdegårdsvägen och de tre rivningsobjekt som inte direkt förskönar gatubilden. Tre soptippar och ett ”byggföretag” i konkurs som fått rivningslov beviljat av er.

Du som även har miljö och brottsförebyggande på ditt visitkort borde vara extra angelägen att få presentera ditt arbete kring dessa frågor i vårt projekt som hittills både involverat Arbetsmiljöverket och Polisen.

Även om dina kollegor fortfarande har semester måste du själv ta initiativ till att miljöskadligt avfall per omgående försvinner från dessa fastigheter. För de ”byggföretag” ni har beviljat rivningslov, kommer inte att göra det.

Som jag sagt tidigare, vi är över 100 upprörda Stortorpsbor som kommer att frigöra tid i våra agendor för ett möte med er. Du anger datum, tid och lokal som passar. Vi kommer att vara där.

Aktionsgruppen i Stortorp


15 aug. 2017 kl. 19:16 skrev Ottosson, Christian |

Hej igen, jag återkommer med datum och det kommer att vara en inbjudan till några representanter för er grupp. Vi tror inte att ett stormöte blir ett bättre forum för att vi ska informera er om hur kommunen jobbar och för att ni ska kunna framföra era synpunkter.

Självklart ska vi som kommun arbeta för att minska den organiserade brottsligheten, därför finns också en strategisk plan mot detta som jag tillsammans med de andra i den politiska koalitionen har varit med och tagit fram.

Att det trots detta förekommer organiserad brottslighet i kommunen är bara skäl att ytterligare kavla upp ärmarna. Och då är den här typen av information generellt sett bra att få från er och andra invånare.

Hälsningar

Christian Ottosson (C)
Kommunalråd med ansvar för miljö och brottsförebyggande i Huddinge kommun

Ordf Natur- och byggnadsnämnden
Ordf Huddinge brottsförebyggande råd


15 aug. 2017 kl. 20:09 skrev Stortorp |

Christian, vad sägs om att vi gör så här. Du kommer över till oss, kavlar upp skjortärmarna och börjar bära skräp. Vi som är brottsoffer tittar över din strategiska plan, som uppenbarligen är helt verkningslös. Undvik fortsättningsvis alla politiska floskler – vi vill se handling och resultat.

Aktionsgruppen i Stortorp


18 aug. 2017 kl. 15:21 skrev Ottosson, Christian |

Hej,

Om det passar er är ni välkomna på möte torsdagen den 31 augusti kl 18:00. Lokalen Sundbyrummet är bokat och det tar ca 10 personer, varav vi kommer att närvara med undertecknad, bygglovchef Camilla Adolfsson och miljöchef Staffan Stafström, möjligen någon person ytterligare.

Förslagsvis inleder vi med en beskrivning av vad kommunen har gjort varefter ni har möjlighet att ställa frågor.

Adressen är Sjödalsvägen 29, Natur- och byggnadsförvaltningen.

Christian Ottosson (C)
Kommunalråd med ansvar för miljö och brottsförebyggande i Huddinge kommun

Ordf Natur- och byggnadsnämnden
Ordf Huddinge brottsförebyggande råd


20 aug. 2017 kl. 11:37 skrev Stortorp |

Christian, jag såg att ni utfärdat ett rivningsstopp på Hjärtervägen 9 – det var på tiden. Nu kanske även polletten trillar ner hos dig. Att även du begriper vilka typer som varit här hela sommaren. Vi har att göra med människor som inte ens har de mest grundläggande kunskaper om vilka lagar och regler som gäller för byggande i det här landet. Det är människor som behandlar både vår miljö, oss grannar och sin stackars arbetskraft som luft och med total respektlöshet. 

Du måste inse att det fullständigt kokar av ilska hos oss som bor här i Stortorp. Att ni ovan på detta rivningskaos delat ut flera stycken bygglov till det här ”byggföretaget” är bortom all sans och vett. Om du inte förstår skräcken och rädslan hos oss som lever med vetskapen om att en dag ska dessa ”byggare” komma tillbaka, och då i sällskap med dynamitgubbar och sin dokumenterade okunskap och respektlöshet. Vi törs knappt tänka tanken på vad som kan hända. 

Om jag vågar tro att ni äntligen börjar förstå allvaret i det här så är vårt möte viktigare än någonsin – nu finns det så mycket mer att prata om.

Vi har därför ett förslag till dig. Om du och dina kollegor i kommunhuset sätter er ner och tar en funderare. Vrider tillbaka klockan och säger till er själva: Hur kunde det bli så här? Varför blev det så tokigt? Kan vi själva gjort något fel? Kan vi rätta till det här på något sätt? Hur kan vi hjälpa våra vänner i Stortorp – det är ju faktiskt vårt uppdrag att se till att våra medborgare i kommunen kommer i första rummet, att de har det bra och trivs i sin kommun och i sina egna hem.

Om ni, inom kort, kan presentera ett förslag och en tidsplan på hur vi först och främst kan bli av med allt avfall och beskriver hur ni framöver kommer att arbete med att utveckla metoder som gör att den här typen av ”byggföretag” inte kommer att kunna visa sig här. Och sist men inte minst – hur ni tänker hantera det framtida byggande på dessa fastigheter. Vi vill bokstavligen inte riskera att flyga i luften. Gör det – då kan vi ställa ihop frågor till er i lugn och ro.

Vi är en aktionsgrupp, vi är inte en förening med klubblokal, inte heller ett politiskt parti med samlingstält i Almedalen. Vi samlas bara under ett starkt gemensamt intresse av att få veta varför det blev galet här hos oss och hur ni tänker er en lösning. Varken jag eller någon annan kan ta på sig det omöjliga uppdraget att välja ut vilka av oss som ska få gå på möte. Så tyvärr, det alternativet som du föreslår fungerar inte för oss.

Personligen förstår jag inte er rädsla. Vi är ingen lynchmob. Vi är vanliga, civiliserade människor som kan tala en och en, i tur och ordning, bara ni ger oss en chans att ställa våra frågor. En större lokal, krångligare än så är det faktiskt inte.

Och till sist. Din tjänsteman som utfärdat det här rivningsstoppet. Han besökte oss personligen i början juli. Då talade vi om för honom att rivningslovet var bedrägligt, att det tekniska sammanträdet var en papperskonstruktion. Någon hos er hade inte gjort sitt jobb. Ingen inventering, personerna på mötet hade inte besökt fastigheten, hade inte en susning om hur huset såg ut och än mindre vad det fanns för farliga material i väggar och tak, att det inte fanns någon kontrollansvarig. Han ljög oss rakt upp i ansiktet och sa ”det behövs ingen inventering, den fyller man i efteråt”. Vi får hoppas att det var av okunskap och inte av illvilja – vi är fler vittnen. Han kunde med andra ord redan då stoppat det här kaoset som bara eskalerat sedan dess. Istället blev det en riktig skitsommar för många grannar här i Stortorp. Om det var rätt eller fel, det får andra juridiska instanser avgöra. Då kanske vi också får svar på om det är rätt av er att skylla på andra aktörer när ni inte själva gör ert jobb och inte följer lagar och regler.

Ser fram emot ert förslag på åtgärdsplan och hur du tycker att vi ska gå vidare.

Aktionsgruppen i Stortorp


21 aug. 2017 kl. 11:32 skrev Ottosson, Christian |

Hej igen,

Kommunen agerar självklart på den informationen som vi får, liksom också Arbetsmiljöverket och andra myndigheter ska göra. Om vi får information i förväg om att ett företag inte sköter sig så tycker jag själv förstås att vi ska vara extra observanta och göra kontroller. I dagens SVT-inslag påstås att det har hittats miljögifter på plats men det är såvitt jag vet inget som har belagts hittills.

Mötesinbjudan kvarstår och det är så vi alltid brukar göra när vi träffar invånare i aktuella frågor. Förslagsvis kommer ni överens om en handfull personer som träffar oss den 31a så pratar vi vidare i frågan.

Gällande bygglovet, som beslutades i en enig nämnd, så följer vi den sedvanliga process som följer av överklagandena.

https://www.huddinge.se/organisation-och-styrning/nyheter-press-och-webb-tv/nyheter/nyheter-inom-bostad-och-miljo/2017/rivning-i-stortorp-stoppad/

Med vänliga hälsningar

Christian Ottosson (C)
Kommunalråd med ansvar för miljö och brottsförebyggande i Huddinge kommun

Ordf Natur- och byggnadsnämnden
Ordf Huddinge brottsförebyggande råd


21 aug. 2017 kl. 20:54 skrev Stortorp |

Christian, kvällens inslag i SVT har väckt känslor och det är långt fler än en handfull personer som känner sig kallade till ett möte med er. Vi föreslår därför att vi vänder på steken och bjuder in er till ett möte hos oss. Det är så vi brukar göra när vi vill träffa våra folkvalda politiker i aktuella frågor.

Ni återkommer med ett datum efter den 6 september, så återkommer vi med tid och plats. De rivna husen på de tre fastigheterna på Bygdegårdsvägen väcker frågor, likaså vilken händelseutveckling vi kan förvänta oss på Branta Backen och på Hjärtervägen 9.

Du som förespråkar förändring och förtätning – då är det är upp till bevis. Nu har du chansen att dels göra något helt nytt än det ni ”alltid brukar göra när ni träffar invånare”. Dels att komma oss alla närmare – kanske leder till något bra. Se det som ett tillfälle att möta många av oss och pejla vad vi ser som en hållbar utveckling för vår kommundel och för oss som faktiskt bor här.

Aktionsgruppen i Stortorp

 


7 sep. 2017 kl. 18:00 Möte i Östra gymnasiet |

Till slut fick vi äntligen till vårt möte. De var helt värdelöst! Utsända representanter från kommunen informerade oss om att de minsann inte gjort några fel, att det är marknaden som styr byggandet och att de själva inte har en dold agenda för byggande i vår kommun.

Aktionsgruppen i Stortorp

 

Prenumerera!

Om du vill veta vad som händer.